När du ser ljuset i tunneln, akta dej - det kan vara ett tåg..!

söndag 31 juli 2011

Skrivandets hantverk

Substantiv och verb är själva stommen i en text. Adjektiven och adverben det som fyller ut, levandegör och dekorerar. Det finns givna regler för ordföljd och kommatering. En mall att följa, så att det ska bli lätt både att skriva och att läsa.
Men det är inte så enkelt, att hitta de rätta orden och få dem i rätt följd när det är en vild ström av tankar och känslor, som man vill få ner på pränt så att de bildar meningar med sammanhang. Så att även den som inte tänkt tankarna eller känt känslorna ändå förstår vad som förmedlas. Det är en konst.
Själva skrivandet är således ett hantverk.
Jag ska tänka på det nästa gång jag öppnar min bok..

Inga kommentarer: