När du ser ljuset i tunneln, akta dej - det kan vara ett tåg..!

lördag 24 december 2011

Julefrid

Förr, på den mörka medeltiden, utlystes julefriden på torget och alla invånarna önskades en God Jul. Då uppmanade man sina medborgare till ett stilla och och fridsamt uppförande och att de skulle fira Julen på ett andaktsfullt sätt i gemenskap, då det ju var Jesus'  födelsedag som firades.
Det utfärdades också en varning till den som hängav sig åt brottslighet under Juletiden: han fick högre straff, just bara för att Julefriden stördes.

Det är mycket som har ändrats under åren. Men en sak består; vår önskan till varandra om en God Jul. Och det är nog detsamma som en önskan om julfrid i vårt moderna samhälle.

Låt Julefrid råda.

Inga kommentarer: