När du ser ljuset i tunneln, akta dej - det kan vara ett tåg..!

söndag 21 augusti 2011

Världens farligaste ord

Kognition betyder enligt Nationalencyklopedin de tankefunktioner med vilkas hjälp information och kunskap hanteras.
Alltså vår förmåga att lära, tänka och bearbeta information. Hjärnan aktiveras av de ord den får till sig. Fattas ett ord, fyller den själv i och skapar sammanhanget. Hjärnan vill ha sammanhang. Finns det inget, skapar den ett eget - på gott och ont.
Det kan bli hur tokigt som helst, förmodligen. Tokroligt. Men oxå farligt. De farligaste orden är inte de utländska som vi inte förstår, utan de vi har runt oss hela tiden. De som blir nötta av tidens tand. Eller de som vi inte tänker på.
Vi och dem. Är det kanske de farligaste orden i världen? Ord som begränsar och stramar åt.. Ordet vi står för det som är välbekant och tryggt och de för något okänt som framkallar oro och rädsla.
Gränsen är dragen mellan gott och ont. Vi är goda - de är onda.
Egna barn och andras ungar..

Inga kommentarer: