När du ser ljuset i tunneln, akta dej - det kan vara ett tåg..!

tisdag 11 oktober 2011

Order av ord?

Kommer ordet order ursprungligen från ordet ord?

Är en order lättare att få verkställd om den ryts fram med dånande tordönstämma, än om den viskas fram med en ljuv röst? Vem hörs mest? Vem tas mest på allvar?

Samma sak kan sägas på många olika sätt. Och det som är kristallklart för den ena, är det inte alltid för den andra. Oavsett om röstläget är uppskruvat på MAX och trumhinnorna hotar sprängas, så är det ändå inte säkert att budskapet når hela vägen fram och blir förstått.

Det är ju så, att olika texter kräver olika formalia.  Postverkets gamla slogan Skriv som du talar, går inte hem i alla lägen.  Det gäller att anpassa stilen efter den tilltänkta läsaren.
Eller som de gamla romarna sa; Tala till bönder på bönders vis.

Inga kommentarer: