När du ser ljuset i tunneln, akta dej - det kan vara ett tåg..!

måndag 3 mars 2014

Facksnack

Terminologi. Ett sätt att skriva och att tala så att andra i den egna världen förstår omedelbart och exakt vad som menas. Eller ett sätt att utestänga andra.

Byråkratsvenska. Myndighetspråk. Sociolekter.

Det kan vara snårigt att ta sig igenom texten för den oinvigde. Precis som det är svårt för den som just lärt sig läsa. Jag minns själv när jag skulle ljuda mig igenom texten i läseboken på högläsningen i skolan. Hur ordet balkong blev till bal-kong och jag faktiskt inte förstod ett jota av de ord jag läste.
Där var bara en massa ord. Jag kunde i och för sig tyda dem, foga bokstäverna samman så att de blev till ord och meningar. Men det fanns ingen innebörd i dem. De var inget annat än tomma ord.

Så är det för den som inte bemästrar facksnacket. Det kan vara förkortningar som blir till en bokstavsdjungel, eller det kan vara helt andra ord än de man använder i vanligt umgänge. 
Det tar ett tag innan man lärt sig. Innan man känner sig hemma. Innan man själv anammar terminologin med självklarhet. Innan man blivit varm i kläderna.
Men då, då sitter den där som en smäck! Och då är man med ens en smula världsvan och slänger sig med ord och uttryck och förkortningar som om man aldrig gjort annat.

Man är någon att räkna med. Man är med.

Inga kommentarer: