När du ser ljuset i tunneln, akta dej - det kan vara ett tåg..!

tisdag 4 mars 2014

Språket med en egen flagga

La Esperanta flagoEsperanto. Ingens modersmål och därför ett språk som alla kan lära sig och använda sig av på lika villkor. Inget språk som ersätter ett annat. Bara ett andraspråk för alla. Ett språk som har en egen flagga och enbart påhittade egna ord. Ett tekniskt språk.

Esperanto skapades ursprungligen av en polsk ögonläkare, Ludvig L. Zamenhof under slutet av 1800-talet.
Han gav under täcknamnet Doktoro Esperanto – en doktor som hoppas - ut små häften som förklarade hur hans nya språk var uppbyggt. Han kallade det för La Internacia Lingvo, det internationella språket. Det hade inslag av bland annat turkiska, spanska, swahili och kinesiska.
Det spreds snabbt över världen. Och lever än.

Kanske är det hoppets språk? Eller nyordens språk?
För ett så konstruerat språk kan väl i alla fall inte vara kärlekens språk?


Inga kommentarer: