När du ser ljuset i tunneln, akta dej - det kan vara ett tåg..!

lördag 4 augusti 2012

Oskriven litteratur


Julia Kristeva har sagt att den som har god kännedom om orden och dess betydelse och om litteraturen, är väl lämpad att som psykoanalytiker ta emot och bearbeta det som psykiskt sjuka människor har att säga.

Det som sägs i en behandlingssoffa kan vara stor litteratur – fast oskriven
Det är väl inte märkligare än att rätta sig efter oskrivna lagar.

Men om den oskrivna litteraturens alla tankar plötsligt sätts på pränt, om än aldrig så motvilligt, vem ska då ha rätten till dem?
Blir det tjuven som stal orden eller blir det patienten som tänkte tankarna?


Inga kommentarer: