När du ser ljuset i tunneln, akta dej - det kan vara ett tåg..!

fredag 7 februari 2014

Genus på rim

Rim är det samma som ljudöverensstämmelse i början, mitten eller slutet av ord.

Men visste du att det finns kvinnligt och manligt rim?! Det tvåstaviga är kvinnligt rim och det enstaviga är manligt.

Benämningarna kommer från fransk poetik, och där var det grammatiskt genus i adjektivböjningen som var utgångspunkten: maskulinformen 'bon' (god) rimmar på 'nom' (enstavigt), femininformen 'bonne' (uttalades tvåstavigt) rimmar på 'personne'.

Så säger Nationalencyklopedin! Och den är fin!

Inga kommentarer: