När du ser ljuset i tunneln, akta dej - det kan vara ett tåg..!

fredag 28 februari 2014

Hen igen

Hen - detta omdebatterade och i särklass mest uppmärksammade ord i media! Det är förmodligen så att det är ett ord som har kommit för att stanna. Böcker och tidningar har kommit ut som konsekvent använder hen istället för han eller hon.

Det var emellertid ett tilltag som inte är helt populärt hos den stora massan, som man annars skulle ha kunna tänka sig.

Det framkom i  en enkät som tre gymnasiekillar gjort om ordet hen. De intervjuade 118 elever (av totalt 36 000) genom enkäter och 67,6 procent av de som svarat tycker att det är lämpligt eller mycket lämpligt att tilltala en person med hen om han eller hon själv föredrar hen.

På en sexgradig skala svarar 16 procent att hen i högsta grad fyller en språklig funktion medan 6 procent uppger att hen inte har någon funktion alls.
(Här kan du läsa mer om enkäten!)

Själv gillar jag inte hen. Och jag använder det inte.
Förmodligen mest för att jag hela tiden tänker på höns, när jag hör det. Ett kacklande utan like...

Inga kommentarer: