När du ser ljuset i tunneln, akta dej - det kan vara ett tåg..!

fredag 28 februari 2014

Hen igen

Hen - detta omdebatterade och i särklass mest uppmärksammade ord i media! Det är förmodligen så att det är ett ord som har kommit för att stanna. Böcker och tidningar har kommit ut som konsekvent använder hen istället för han eller hon.

Det var emellertid ett tilltag som inte är helt populärt hos den stora massan, som man annars skulle ha kunna tänka sig.

Det framkom i  en enkät som tre gymnasiekillar gjort om ordet hen. De intervjuade 118 elever (av totalt 36 000) genom enkäter och 67,6 procent av de som svarat tycker att det är lämpligt eller mycket lämpligt att tilltala en person med hen om han eller hon själv föredrar hen.

På en sexgradig skala svarar 16 procent att hen i högsta grad fyller en språklig funktion medan 6 procent uppger att hen inte har någon funktion alls.
(Här kan du läsa mer om enkäten!)

Själv gillar jag inte hen. Och jag använder det inte.
Förmodligen mest för att jag hela tiden tänker på höns, när jag hör det. Ett kacklande utan like...

torsdag 13 februari 2014

Ordräkning


Word har en finess där man kan få fram hur många ord man skrivit. Men hur många ord består det svenska språket av egentligen? Har någon någon gång satt sig ner och verkligen räknat?

Nej, enligt svenska språkrådet. De menar att det är en i stort sett omöjlig uppgift. Är t ex trainee ett svenskt ord eller engelskt? Och de ord som inte finns nedskrivna, hur ska de räknas?

Jag såg på Språktidningen.se att den tyska dagstidningen Die Welt uppger att forskare har räknat de tyska orden. Genom att sammanställa en gigantisk databas med flera miljarder ord hämtade från skönlitteratur, tidningsartiklar, vetenskapliga texter och brukstexter från tre tidsperioder, har man undersökt hur många ord som finns. På en miljard ord hittade man under den senast undersökta tioårsperioden 5 328 000 olika ord.

Som jämförelse innehåller exempelvis Große Wörterbuch der deutschen Sprache runt 200 000 ord. Och en tysk uppges ha ett standardordförråd på 70 000 ord, enligt Die Welt.
Oj.

tisdag 11 februari 2014

I ord och ton


Den som någon gång försökt förklara skillnaden mellan ánden och ànden vet precis vad jag talar om. Språkmelodi. Ett tonspråk med en musikalisk ordaccent. Det är svenska språket, det!

Tänk den svenske kocken i The Muppet Show! Hans melodiska hummande har för evigt satt svenskan på språkkartan! Ingen förstod ett jota, men - alla visste att det var svenska..!

Svenskan är vackert, sjungande, språk - och svårt att lära sig, sägs det.

Jag själv fick det med modersmjölken, så jag bara "kan" det och tycker inte att det är varken speciellt svårt eller krångligt. Och detdär med grammatik är inget att ens bry hjärnan med - förrän det är dags att lära sig ett nytt språk.
Då får allt satsdelar och pronomina en annan plats på agendan..

Det är så sant som det är sagt; Grammatik är språkets logik. Med eller utan melodi...fredag 7 februari 2014

Genus på rim

Rim är det samma som ljudöverensstämmelse i början, mitten eller slutet av ord.

Men visste du att det finns kvinnligt och manligt rim?! Det tvåstaviga är kvinnligt rim och det enstaviga är manligt.

Benämningarna kommer från fransk poetik, och där var det grammatiskt genus i adjektivböjningen som var utgångspunkten: maskulinformen 'bon' (god) rimmar på 'nom' (enstavigt), femininformen 'bonne' (uttalades tvåstavigt) rimmar på 'personne'.

Så säger Nationalencyklopedin! Och den är fin!

söndag 2 februari 2014

Antiziganism

Det heter inte zigenare, det heter romer. Man är inte zigensk, man är romsk.
Okej.
Men hur kan det då komma sig att det heter antiziganism när man talar om rasism mot romer?
Har ordlistorna inte hängt med i språkutvecklingen eller är det ett helt nytt påfund, som egentligen inte finns i ordböckerna?

Man kan inte låta bli att undra såhär en söndagförmiddag när snön töar bort...